Kindvolgsysteem

Om zicht te houden op de ontwikkelingen van de kinderen en hun zeer diverse ontwikkelingstrajecten gebruiken we kindvolgsysteem ‘Spectrovita’ en een papieren portfolio. Beide systemen werken op basis van leerlijnen van alle vakgebieden van groep 1 t/m groep 8. Het is zo ontwikkeld dat niet alleen begeleiders informatie kunnen invullen en raadplegen maar ook het kind zelf. Kinderen zijn immers eigenaar van hun eigen leerproces en doen mee in het volgen van hun eigen ontwikkeling.

In Spectrovita wordt ieder kind individueel gevolgd en wordt het kind alleen maar vergeleken met zichzelf. Dit houdt in dat wij ontwikkeling in de tijd zichtbaar maken. De focus ligt op de talenten en voorkeuren van de kinderen. Het resultaat van deze manier van volgen is dat kinderen geen angst ontwikkelen om niet goed genoeg te zijn. Het doel is dat kinderen trots kunnen zijn op de stappen die ze gezet hebben.

Door het toetsen niet gestandaardiseerd te laten verlopen maar door deze manier van waardevrije observaties en het vastleggen van processen in het porfolio, is er ruimte voor de nuances en inhoudelijk gesprek over de ontwikkeling.

Ieder kind heeft naast Spectrovita ook een fysiek portfolio. Binnen dit digitale kindvolgsysteem houdt de leerkracht bij of een kind veel of weinig tijd aan een onderwerp besteedt. Wanneer een kind veel aandacht aan iets besteedt maar niet verder komt in het leerproces, uit de leerkracht de zorg. De leerkracht gaat tijdens het tien-wekelijkse doelengesprek met het kind en de ouder in overleg wat de leervraag of hulpvraag is. Samen maken ze een plan voor de komende tien weken op basis van het groepsonderzoek, het workshopaanbod en de bijpassende leerdoelen.

© Copyright - De Buitenkans