Een dag op school bij een schoolgroep

De kinderen in een groep zijn allemaal van hetzelfde geboortejaar. De groep kan uit maximaal 25 kinderen bestaan. Iedere groep wordt begeleid door twee begeleiders, een mentor (pedagoog) en een vakleerkracht (docent). De mentor is gekoppeld aan de groep en de leerkracht is gespecialiseerd in een leeftijdsgroep.

De intentie is dat de kinderen de gehele schoolperiode dezelfde klasgenootjes en mentor hebben en ieder jaar een andere leerkracht en lokaal.

Dagindeling

Basisschooldag:

9:00 dagopening in de groep (kring)

9.30 Tijd voor het groepsonderzoek

11:30 lunch

13.00 workshop ronde

14.00 klusjestijd

14:00 – 14:30 afsluiten van de schooldag

Verlengde schooldag:

7:30 open met ontbijt voor vroege vogels

14.30 start verlengde schooldag

15:00 workshopronde

vanaf 16.30 0phalen vanaf de verlengde schooldag

18:30 gesloten

Eigen leerlijn

Elk kind is uniek en volgt voor zijn ontwikkeling een eigen weg en tempo om te leren. De ontwikkeling vind op eigen niveau plaats. Daarom is blijven zitten niet nodig.

Ieder kind werkt aan zijn persoonlijke doelen, welke zijn afgesproken in het 10 wekelijks kind-leerkracht-ouder gesprek.

Onderzoekend leren

Iedere groep werkt aan een groepsonderzoek. Dit onderzoek wordt vastgesteld door de begeleiders, na observatie en luisteren naar de interesses en leerkansen voor de kinderen.

Hier worden doelen aan gekoppeld waar passend bij het onderzoek aanbod over gegenereerd kan worden. De kinderen kiezen in afstemming met de leerkracht, in het doelengesprek welke doelen komende periode centraal staan.

Dagelijks staat in de ochtend het groepsonderzoek centraal.

Volg de ontwikkeling

Door observaties van alle begeleiders volgen we elk kind. In het bijzonder volgt de mentor de sociaal emotionele ontwikkeling en de leraar de cognitieve ontwikkeling, beide vullen elkaar aan.

Registratie van de ontwikkeling vindt plaats in een persoonlijk portfolio en in het kindvolgsysteem. Dit laatste wordt gebruikt om de leerkrachten bij te staan in het opmerken van obstakels of moeizame vooruitgang. We streven naar een vroegtijdige signalering door de begeleiders.

In de periode na de kleuterjaren worden één keer per jaar de wettelijk verplichte toetsen afgenomen (lezen en rekenen) en zal in het jaar voorafgaand aan uitstroom naar het voortgezet onderwijs de eindtoets worden afgenomen.

_DSC0349-2 knutselen 2012

kreatief robot 2012* knutselen 2012-2

© Copyright - De Buitenkans