kindvergadering

Kindvergadering

Heel veel besluiten wordt in overleg met de kinderen genomen, we vinden democratisch omgaan met elkaar belangrijk. Denk aan welke thema’s in de workshops aan bod komen, hoe speelplekken er buiten uitzien, wat de regels bij het lopen in de gang zijn, dat er een picknickbank op het grasveld bij school moet staan… Diverse onderdelen komen iedere dinsdagochtend tijdens de kindvergadering aan bod. De te bespreken onderdelen (moties) dienen voor die tijd in de brievenbus op Piazza 2 te worden gedaan. Over de aangedragen onderwerpen wordt gestemd en conform de besluiten uitgevoerd. Alle agendapunten, acties en besluiten zijn te vinden in de map bij de brievenbus.