tuinieren ouders

Ouderbetrokkenheid

We vinden het fijn als ouders ook praktisch betrokken zijn bij de school en het onderwijs van hun kind. Deze actieve betrokkenheid kan op de volgende manieren:

 • begeleiden bij excursies/ schoolreis
 • ondersteunen bij het onderhouden van de website
 • helpen bij sportdag en feestdagen
 • samen met een begeleider verzorgen van een workshops
 • helpen op de schoonmaak-, klus-, werkgroep-zaterdagen
 • meedenken/meewerken aan het bouwen v.d. school op brainstorm avonden

En in de volgende werkgroepen:

 • werkgroep dierverzorging
 • werkgroep groen/moestuin
 • werkgroep schoolplein
 • werkgroep voeding
 • werkgroep kosteloos materiaal/ateliers
 • Werkgroep (voor)lezen + bibliotheek
 • Werkgroep inrichting en materialen
 • Werkgroep (ver)bouw
 • Werkgroep verkeer
 • Werkgroep musical/toneel
 • Werkgroep ouderbetrokkenheid/talenten
 • Werkgroep natuur & techniek
 • Werkgroep website
 • Werkgroep ICT

Om te inventariseren wie wat zou willen en kunnen betekenen binnen onze school hebben we een vragenlijst opgesteld. Je kunt hierbij denken aan beroep, hobby, interesse of dingen die je als ouder belangrijk vindt. Via het talentenformulier kan je aangeven aan welke activiteiten en/of werkgroepen je wil deelnemen. Klik hier op de link om de vragenlijst te starten!

Vragen of opmerkingen? Mail naar talenten@debuitenkans.frl