Villa De Buitenkans

Reggio kindercentrum in Heerenveen met 15 jaar ervaring met kinderen van 0-4 en 4-12 bso.

www.villadebuitenkans.nl

Reggio children

International Center for the Defense and Promotion of the Rights and Potentials of All Children – is established in 1994 on the initiative of Loris Malaguzzi and the commitment of a group of local citizens, with the aim to manage the educational and cultural exchange initiatives that had been taking place for many years between the municipal early childhood institutions of Reggio Emilia and a large number of educators and researchers from around the world..

www.reggiochildren.it

Reggio Inspiratie

We zijn actief betrokken bij het Reggio Inspiratie instituut en netwerk. Reggio Inspiratie staat voor verbinden, elkaar inspireren en verdiepen in de Reggio Emilia-benadering. Dit is een initiatief van TOEVAL GEZOCHT en de Buitenkans, vanuit de behoefte om de inspiratie van de Reggio Emilia-benadering binnen Nederland en België met elkaar te delen. Samen bouwen en samen leren binnen een interactief netwerk. 

www.reggioinspiratie.nl

Stella Nova förskola

Sinds 1993 ervaring met de pedagogiek uit Reggio Emilia en één van de voorbeeld voorscholen (0-6 jaar) van Scandinavië. Regelmatig gaan begeleiders van De Buitenkans inspiratie opdoen in Stockholm bij deze voorschool die in Scandinavië het voorbeeld is van leven gebaseerd op de pedagogiek uit Reggio Emilia.

www.stellanova.se

De Vallei

Democratische basisschool voor natuurlijk leren welke een voorbeeld is voor basisschool de Buitenkans.

www.vallei.nu

Natuurlijk leren

Wat is een schoolvergadering? Hoe leren kinderen op een Democratische school? Dit boek behandelt al deze vragen én meer. Het gaat uitgebreid in op theorie en praktijk van Democratisch Onderwijs op onze school. Een aanrader voor geïnteresseerde ouders, voor onderwijsprofessionals, initiatief groepen van startende scholen, pabo-studenten en voor iedereen die vernieuwend onderwijs een warm hart toedraagt. Gratis te downloaden.

Laterna Magica

We ontdekken iedere flinter talent, zodat kinderen de toekomst kunnen uitvinden, dat is onze missie. Ons concept: natuurlijk leren.

www.obslaternamagica.nl

Spectrovita

Spectrovita is een digitaal leerlingvolgsysteem voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en basisschool . Met dit volgsysteem volgt u nauwgezet de ontwikkeling en talenten van kinderen van
0 tot 12 jaar. Van baby, dreumes, peuter, kleuter tot schoolkind. Alle ontwikkelingsgebieden en kerndoelen uit het basisonderwijs zijn erin verwerkt. Door observaties weten pedagogisch medewerkers en leerkrachten precies waar het kind zich in zijn ontwikkeling bevindt. Desgewenst kunnen ook de ouders en kinderen de informatie raadplegen en/of aanvullen.www.spectrovita.nl 

https://buitenkans.spectrovita.eu/auth/login

Nivoz

Onderwijs, tact en leiderschap.

Stichting NIVOZ sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht, opdat ieder mens verbonden en verantwoordelijk in de samenleving kan staan. 

Het kind

Platform hetkind is  een van de vier pijlers waarmee stichting NIVOZ haar missie tracht te realiseren: het sterken van leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht,en daarmee in hun pedagogisch handelen. Via online verhalen en publicaties willen we jou als bezoeker laten deelnemen aan een meer fundamenteel gesprek over goed onderwijs en de vele (pedagogische) keuzes die je daarin maakt.

www.hetkind.org