Missie

Belangrijkste waarde voor het klimaat op basisschool De Buitenkans is welbevinden en betrokkenheid en dat elk kind uniek is. Persoonlijke kenmerken van een kind zijn leidend voor het leerproces en in welk tempo dit gebeurt. We gaan uit van verschillen tussen kinderen en dat geldt ook voor de wijze waarop een kind zich ontwikkelt en hierin begeleiding nodig heeft.

De basis van ons onderwijs is dat kinderen leren van elkaar, hun omgeving en de volwassene als begeleider. In de begeleiding van kinderen staan de volgende uitgangspunten centraal: openheid, vertrouwen, verbondenheid, plezier, respect, verantwoordelijkheid en onderzoek.

Visie

Basisschool De Buitenkans biedt een kind een wereld om te leren en ontdekken. Opgezet met als doel een omgeving te creëren waarin een kind zijn persoonlijkheid en kwaliteiten kan ontwikkelen. En hiermee een volwaardige en waardevolle bijdrage aan de maatschappij levert.
We gaan uit van het competente kind dat zelf in staat is om zijn leerproces en ontwikkeling te ontwerpen en te beschermen.
Hoge betrokkenheid hierbij van ons als begeleiders, ouders en de omgeving is daarbij belangrijk.

© Copyright - De Buitenkans