De Buitenkans en CBO Meilân gaan samenwerking aan

Heerenveen, 26 juni 2020 – Basisschool De Buitenkans in Heerenveen en scholengroep CBO Meilân gaan samenwerken. Beide besturen hebben hiertoe een overeenkomst gesloten.

Samenwerking met CBO Meilân biedt voor De Buitenkans als zelfstandige school meer zekerheid en ruimte om in de naaste toekomst te voldoen aan de stichtingsnorm. In Heerenveen is die norm 200 kinderen, de Buitenkans telt nu 120 kinderen, als gevolg van de samenwerking voldoet de Buitenkans nu al aan deze stichtingsnorm. Beide besturen onderschrijven verder het belang van een divers onderwijsaanbod in de regio. Ook het delen van expertise en ondersteunende diensten behoort tot de mogelijkheden.

De Buitenkans is in 2016 gestart vanuit de kinderopvang. De pedagogiek van Reggio Emilia is de inspiratiebron voor het onderwijs. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen vanaf hun geboorte eigen talenten en interesses hebben, dat ze nieuwsgierig en creatief zijn. De leerkrachten begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling.

CBO Meilân is sinds 2012 een stichting voor christelijk basisonderwijs in de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren. De stichting telt 15 basisscholen met 2758 leerlingen. Meilân-bestuurder Eric Rietkerk ziet de samenwerking als een verrijking van het onderwijsaanbod: “De Buitenkans is een school met een heel eigen aanpak. Het onderwijsconcept voegt echt iets toe in het basisonderwijs, hier in de regio. Dat maakt het aanbod rijker en de keus voor de ouders groter.”

Voor Theo Rinsma, directeur/bestuurder van De Buitenkans, is de diversiteit ook een belangrijke overweging geweest in de keus voor CBO Meilân: “Deze scholengroep past het beste bij onze school en bij het onderwijs dat we aanbieden. Daarbij is er ook een goede klik tussen beide bestuurders.”