De drie pedagogen – de volwassene als begeleider 1


Binnen de Buitenkans gaan we ervan uit dat kinderen leren van elkaar, de omgeving en de volwassene als begeleider. Vanuit de pedagogiek van Reggio Emilia zijn dit de drie pedagogen. Deze blog gaan we in op de volwassene als begeleider.
 
De Reggio Emilia benadering is een ‘pedagogiek van het luisteren’, in plaats van een ‘pedagogiek van het vertellen’. Pedagogiek van het luisteren houdt in, dat de volwassene de kinderen volgt, door goed naar hen te kijken en te luisteren. Je observeert je kind en legt vast wat je ziet of hoort, documenteren. Dit vastleggen is bijvoorbeeld foto’s of filmopnames maken, maar ook het werk van de kinderen verzamelen en notities van uitspraken of gesprekken en bepaalde gebeurtenissen.
 
Je kan ervoor kiezen documentatie in de omgeving zichtbaar te maken, zodat andere kinderen ervan kunnen leren en je kind herinnerd wordt waar het mee bezig is geweest.
Binnen de Buitenkans werken de begeleiders dagelijks aan documentatieverslagen en individuele boeken vol herinnering gekoppeld aan Spectrovita, ons kindvolgsysteem. Hierin worden de kinderen gevolgd in hun ontwikkeling.
 
Thuis kan je een fotoboek, plakboek of agenda met werkstukken, foto’s, gebeurtenissen en uitspraken bijhouden om de ontwikkeling en bezigheden van je kind te volgen.