De drie pedagogen – kinderen leren van hun omgeving 2

Binnen de Buitenkans gaan we ervan uit dat kinderen leren van elkaar, de omgeving en de volwassene als begeleider. Vanuit de pedagogiek van Reggio Emilia zijn dit de drie pedagogen. Deze blog gaat over dat kinderen leren van hun omgeving

Dagelijks worden binnen de Buitenkans activiteiten aangeboden waarin de kinderen nieuw materiaal of vaardigheden ontdekken. Of kinderen werken aan een activiteit om de verdieping in te gaan. Onze kunstenaar ondersteunt en inspireert de pedagogisch medewerkers in het activiteitenaanbod en bewaakt of diverse ‘talen’ aan bod komen. 

Tijdens activiteiten is het van belang om voldoende ruimte en mogelijkheden aan te bieden zodat het kind optimaal kan onderzoeken en ontwikkelen. We stimuleren het respectvol omgaan met de omgeving. Bij het aanleren van een nieuwe vaardigheid of onderzoeken van nieuw materiaal is het van belang dat een begeleider observeert. De begeleider kan inspelen op de manier waarop het kind het nieuwe materiaal hanteert, om eventueel de veiligheid te bewaken.

Geef je kind de ruimte om materialen te mogen onderzoeken. Vooral materialen die niet als speelgoed bedoeld zijn, ook wel kosteloos materiaal. Wanneer je je kind observeert, zal je merken dat het materiaal waar het zelf zijn creativiteit in kwijt kan en betekenis aan kan geven. Bijvoorbeeld een kartonnen dozen, knijpers, klei, natuurlijke materialen, kranten et cetera. Creëren zonder opdracht stimuleert de creatieve ontwikkeling van je kind. Het gaat niet om het eindresultaat, het gaat om het proces van het ervaren van materiaal en onderzoeken welke mogelijkheden bepaald materiaal heeft.