Documenteren – waarom?

Bij alles wat je doet, blijf je afvragen waarom je het doet. Waarom is het zo belangrijk om vast te leggen wat we zien bij de kinderen?

We kijken naar kinderen, naar wat ze doen en laten zien. Kijken naar behoeften achter gedrag. Naar wat het kind van ons nodig heeft.

We volgen de kinderen in onderzoeksprojecten. Bijvoorbeeld ons jaarthema, het materialenpalet en de onderzoeksthema’s die op de groep spelen. Op dit moment herfst, pompoenen, de rups/vlinder, groeien en bloeien.

Documentatie helpt ons kijken naar wat er is gebeurd en welke interpretaties we daarbij hebben.
Kijken naar ingangen voor een vervolg van een activiteit of onderzoek. Bijvoorbeeld tijdens het onderzoek naar de rups, merkten we dat sommige kinderen de rups na wilden maken, we boden in verschillende stappen papier, klei, kosteloos materiaal aan om dit te kunnen realiseren. Andere kinderen waren meer gefocust op het proces van rups naar vlinder en wilden dat onderzoeken.

Kinderen hebben allemaal een eigen voorkeur voor materiaal of verdieping. Door echt te kijken naar de vragen en behoeften die de kinderen laten zien, kunnen we een passend aanbod doen.

Linda van der Meulen
Pedagoog Villa de Buitenkans