Leren omgaan met veiligheid

Kinderen leren door het onderzoeken van hun omgeving en hierin te experimenteren. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf risico’s leren inschatten. Daarom wordt de kinderen geleerd met kleine risico’s om te gaan. Kinderen mogen materialen en hun omgeving onderzoeken. Wel gaat dit binnen kaders vanuit veiligheid. We stellen onszelf de vraag, ‘wat is het ergste wat kan gebeuren?’ Wanneer de veiligheid in het geding komt, grijpt de volwassene in.

We vinden het belangrijk kinderen uit te leggen wat risico’s zijn. Bijvoorbeeld in de volgende situatie; Twee kinderen die in de gang aan het rennen zijn. Hierbij bestaat er een kans dat kinderen op elkaar botsen en zichzelf of de ander pijn doen. Er wordt benoemd dat de kinderen buiten mogen rennen, omdat daar letterlijk ruimte is om te rennen. Het kind wordt wel gezien in zijn behoefte om te bewegen, maar het risico wat dit met zich meebrengt, wordt op deze manier verkleind. We benoemen het bewust positief, in plaats van ‘je mag hier niet rennen’ benoemen we ‘rennen doen we buiten’.