Onderzoekende houding versus veiligheid

Wij zien het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling niet als voorbereiding op het leven, maar als het leven zelf. Daarom leren we de kinderen om onderzoekend te zijn en alles om zich heen te bekijken vanuit verschillende perspectieven. Dit alles draagt bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, ontwikkelingsgebieden en veilig en gezond handelen. De begeleiders de Buitenkans observeren en documenteren dagelijks om de processen die spelen vast te leggen en zichtbaar te maken aan de kinderen en hun omgeving.

Kinderen zijn continu in ontwikkeling, ze zijn nieuwsgierig en willen de wereld om hun heen onderzoeken. In het begeleiden staat vertrouwen voorop. Mogelijke risicovolle situaties oefenen we eerst samen met de kinderen. Waarbij we kinderen het vertrouwen geven, zodat ze competent kunnen zijn en om kunnen gaan met mogelijke risico’s. We gaan dus niet uit van wat niet kan, maar hoe je ervoor kan zorgen dat iets wel kan. In de praktijk blijken (ook hele jonge) kinderen vaak goed te weten waar grenzen liggen.

Linda van der Meulen, pedagoog bij de Buitenkans.