Onderzoeken van de honderd talen

Naast het kijken en luisteren naar de honderd talen die het kind heeft om te laten zien wie hij is en wat hij kan, zien wij het als een uitdaging om het kind met zo veel mogelijk talen in aanraking te brengen. Dat wil zeggen dat wij ernaar streven het kind te omringen met honderd verschillende soorten geluiden, manieren van bewegen, verschillende materialen om te onderzoeken, manieren van kijken, manieren om te uiten en om de omgeving vorm te geven.

Biedt tijdens de dag verschillende manieren van werken, spelen, aanleren en toepassen van vaardigheden aan. Hierdoor kan je kind zelf keuzes maken welke voorkeuren ze hebben. Welke ‘talen’ ze interessant vinden. Leren gebeurt vooral door te doen en te ervaren. Experimenteren met materialen en onderzoeken, om te ontdekken hoe een voorwerp, maar ook de wereld in elkaar zit. Geef je kind de ruimte om materiaal te onderzoeken met al z’n zintuigen. Laat daarbij je eigen overtuigingen en ervaringen eens los.

Linda van der Meulen, Pedagoog de Buitenkans