Tag Archief van: kinderopvang

Kinderen letterlijk de ruimte geven

Kinderen hebben veel vragen waar ze antwoorden op zoeken. Ze zijn continu aan het leren, ontdekken en ontwikkelen. Binnen de Buitenkans laten we ons leiden door wat de kinderen willen leren vanuit hun interesses en betrokkenheid. We vinden het belangrijk om de kinderen de ruimte te geven om te leren leren, we stimuleren de onderzoekende houding van de kinderen. Dit doen we door de kinderen letterlijk de ruimte te geven om op onderzoek te gaan. Kinderen mogen met al hun zintuigen antwoord zoeken op hun vragen. Bij baby’s gaat dit over ervaren van de omgeving, het onderzoeken van materialen door te voelen en te proeven. Wanneer kinderen ouder worden koppelen ze aan de eerder verworven ervaringen nieuwe kennis. Een peuter die als baby al eens ijs heeft onderzocht, zal dit op een andere manier onderzoeken, die brengt al verdieping aan in zijn onderzoek door eerder opgedane ervaringen.

De materialen en activiteiten die we aanbieden, stimuleren onderzoek. We gebruiken zoveel mogelijk natuurlijke materialen en materialen die door de kinderen vervormd kunnen worden tot iets nieuws. Denk aan kosteloos materiaal of papier, klei, hout, ijs, licht en schaduw. Door deze materialen bijvoorbeeld bewust soort bij soort en op kleur aan te bieden, kunnen kinderen zelf ook bewuste keuzes maken in het gebruik en de toepassing van materialen.

De drie pedagogen – de volwassene als begeleider 3

Binnen de Buitenkans gaan we ervan uit dat kinderen leren van elkaar, de omgeving en de volwassene als begeleider. Vanuit de pedagogiek van Reggio Emilia zijn dit de drie pedagogen. Deze blog gaan we opnieuw in op de volwassene als begeleider.

Wij volwassenen zijn vaak snel geneigd om het spel van de kinderen te verstoren of over te nemen. Wanneer je kind gaat spelen, observeer eens wat hij doet en hoe hij dit doet zonder iets te benoemen. Ook opmerkingen als ‘wat ben je heerlijk aan het spelen’ kunnen kinderen uit hun spel of focus halen.

Wanneer je kind het lastig vindt om zelf tot spel te komen, of zelf te blijven spelen, kan het helpen om je kind even op weg te helpen. Kijk naar de interesse van je kind. Waar speelt hij graag mee, wat voor soort spel; bouwen, creëren, onderzoeken, ervaren, proeven, voelen? En zoek materiaal, speelgoed of kosteloos materiaal wat hierbij aansluit. Help je kind op weg door het materiaal samen te ervaren. Dit doe je door zelf aan de slag te gaan met het materiaal, op je eigen manier. Je kind zal je observeren en kijken wat je doet en hoe je dat doet. Hiervan leert je kind kijken naar mogelijkheden van materiaal. Daarna zal het zelf aan de slag willen, observeer je kind en kijk wat hij doet. Wat ook mooi is om te doen, is je kind spiegelen. Dus letterlijk nadoen wat hij met het materiaal doet. Wanneer je kind zelf het materiaal onderzoekt, is voor jou het moment om een korte tijd weg te gaan van de activiteit. Benoem dan: ik ga even … doen en ben zo weer terug. Kom daarna ook echt weer terug. Wanneer je dit vaker doet, zal je merken dat je kind steeds langer en sneller zelfstandig leert spelen en onderzoeken.

Documenteren – kijken naar kinderen

We leven in een tijd waarin we snel en makkelijk foto’s kunnen maken, momenten kunnen vastleggen. Je hebt vast je telefoon vol staan met foto’s van je kind(eren). Het is ook een tijd waarin veel dingen heel snel gaan en momenten die zomaar weer voorbij zijn. Voor je het weet zijn je kinderen groot en denk je ‘waar is die tijd gebleven’. Dan heb je altijd nog alle foto’s en herinneringen om op terug te kijken.

Binnen de Buitenkans proberen we momenten te vertragen door deze vast te leggen in documentatie. We maken foto’s en beschrijven wat we gezien hebben of welke ideeën we erbij hebben. Dit helpt ons om stil te staan bij het moment, maar ook om terug en vooruit te kijken.

Het volgen van een proces van één kind of een groep kinderen is zo ontzettend waardevol!

Foto’s maken en daarbij beschrijven wat we gezien hebben; oftewel pedagogisch documenteren, helpt ons om echt te kijken naar de kinderen. Te kijken naar wat er speelt bij de kinderen, wat houdt ze bezig, welke vragen hebben ze, welke ontwikkeling maken ze door, wat is het proces van het individu en van de hele groep.

Linda van der Meulen
Pedagoog villa de Buitenkans